A ProRead hatékony olvasás tréningek általános részvételi feltételei / Adatkezelési tájékoztató

(utoljára módosítva: 2022. április 1.)

1. KISCSOPORTOS TRÉNING
A tréningek kiscsoportos jellegűek (legfeljebb 10 fő), így a résztvevők száma korlátozott. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében fogadjuk el, de a részvétel visszaigazolása a részvételi díj kiegyenlítésének sorrendjében történik.

2. A JELENTKEZŐ vállalja, hogy

a) a tréning kezdetéig banki átutalással / befizetéssel kiegyenlíti a részvételi díjat;
b) legkésőbb 15 perccel a kezdés előtt megjelenik a tréning helyszínén;
c) aktívan és legjobb tudása szerint részt vesz a tréningen;
d) a többi résztvevő munkáját nem zavarja a képzés során.

3. A RÉSZVÉTELI DÍJ MEGFIZETÉSE, VISSZAIGAZOLÁS
A jelentkezés beérkezését e-mailben igazoljuk vissza, ez azonban még nem jelenti a részvételi lehetőség visszaigazolását; erről a részvételi díj beérkezését követően külön üzenetben értesítjük a jelentkezőket.

A részvételi díj banki átutalással / befizetéssel egyenlíthető ki. A jelentkezés beérkezését nyugtázó üzenet tartalmazza a részvételi díj átutalásához / befizetéséhez szükséges tudnivalókat.

4. LEMONDÁS
A meghirdetett tréningeket megfelelő számú jelentkező hiányában legkésőbb a tréning előtti napon írásban (levél, fax, e-mail, sms) lemondhatjuk. Ebben az esetben a befizetett részvételi díjakat teljes mértékben visszatérítjük, vagy - a jelentkező kívánságára -  a befizetést egy másik tréningidőpontra vonatkozóan érvényesnek tekintjük.

A jelentkezők részéről történő lemondás esetén a tréning kezdőnapját megelőző 7. napig a befizetett összegeket 5000 Ft regisztrációs díj levonásával térítjük vissza. A tréning kezdőnapját megelőző 7. napon belüli lemondás esetén a befizetett részvételi díjat nem tudjuk visszatéríteni, a jelentkező azonban átruházhatja a részvételi jogot, illetve egy későbbi tréningen további díjfizetés nélkül részt vehet.

Amennyiben a tréningre történő jelentkezés ellenére a részvételi díj nem jelenik meg számlánkon legkésőbb a tréninget megelőző napig, akkor a jelentkezést tárgytalannak tekinthetjük és erről e-mailben, sms-ben vagy telefonon értesítjük a jelentkezőt.

A kedvezményes jelentkezési díjakra az általánostől eltérő lemondási feltételek és visszatérítési szabályok vonatkozhatnak, amennyiben ezeket a jelentkezéskor külön jelezzük. 

5. ADATVÉDELEM
A jelentkezések kapcsán kapott személyes információkat csak a tréninggel kapcsolatos célokra használjuk fel, és harmadik féllel nem osztjuk meg. A jelentkezők hozzájárulnak ahhoz, hogy a tréninget megelőzően, illetve azt követően a megadott elérhetőségeken időről-időre kapcsolatba lépjünk velük a tréning lebonyolítása, utókövetése, értékelése, illetve további ajánlatok küldése céljából, ezeket az értesítéseket azonban bármikor lemondhatják a honlapunkon kapcsolattartási e-mail címként megadott címre küldött, "LEIR" tárgyú üzenettel, ebben az esetben a továbbiakban nem küldünk részükre ilyen értesítéseket.

6. GARANCIA
Amennyiben az Ön olvasási hatékonyságának javulása nem éri el az általunk ígért mértéket (azaz a tréning eredményeként nem sikerül megdupláznia olvasási hatékonyságát), akkor Ön a tréninget követő fél éven belül - egy közösen egyeztetett időpontban – díjmentesen részt vehet egy újabb ProRead hatékony olvasás tréningen.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A www.proread.hu honlap üzemeltetője a Boróka ’95 Bt. Adatkezelési Tájékoztatónk célja a honlap látogatói által megadott személyes és egyéb adatok (cookie / sütik) kezeléséről, védelméről való tájékoztatás biztosítása, valamint a cég által nyújtott szolgáltatások iránt érdeklődő, illetve azokat igénybe vevő ügyfelek tájékoztatása.  

A honlap látogatója, felhasználója a honlap használatával elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatót, és hozzájárul adatainak az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez. A Boróka '95 Bt által nyújtott szolgáltatások iránt érdeklődő, illetve azokat igénybe vevő ügyfelek esetében az Adatkezelési Tájékoztató elfogadása - az érintettek önkéntes hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetében - on-line vagy személyes formában (aláírással) lehetséges.

1. Az adatkezelő adatai:

Adatkezelő:Boróka '95 Bt

Székhely: H-2000 Szentendre, Pomázi köz 6.

Adószám: 28647702-1-13

Cégjegyzékszám: 13-06-074124

NAIH adatkezelési nyilvántartási szám: 55017/2012

Elérhetőségek: , 06 20 938 8848

2. Az adatkezelés céljai:

Személyes adatok esetében (név, e-mail cím, telefonszám, postacím, számlázási cím): kapcsolattartás a honlap látogatóival, felhasználóival, a cég ügyfeleivel, érdeklődőivel, vásárlóival (tanácsadási ügyfelek, tréning-résztvevők), adminisztrációs teendők (számlakiállítás, postai küldemények kezelése), szolgáltatások nyújtása a honlap látogatóinak, a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges azonosítás, hírlevél-küldés, az egyes képzésekhez kapcsolódó statisztikai adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése.

Sütik esetében: a honlap által nyújtott felhasználói élmény javítása, a böngészés gördülékenyebbé tétele, a honlap forgalmának figyelése, statisztikák készítése, az esetleges visszaélések megelőzése. A sütik használata a felhasználók személyes böngésző-beállításaiban beállítható, illetve tiltható.

3. Az adatkezeléssel érintettek:

A honlap látogatói és regisztrált felhasználói, tréning-jelentkezők, hírlevél-feliratkozók, az on-line szövegértési tesztet elvégző, valamint más, szakmai kérdőíveket kitöltő érdeklődők, valamint a tanácsadásban, oktatásban résztvevő ügyfelek.   

4. Az adatkezelés jogalapja:

A  felhasználók adatai kezelésének jogalapja elsősorban az érintettek önkéntes hozzájárulása. A személyes adatok megadása nem kötelező, enélkül azonban a honlap / cég egyes szolgáltatásait a felhasználó nem tudja igénybe venni. Érdeklődés, jelentkezés esetén az adatkezelés jogalapja jogos üzleti érdekeinken, szerződésen és/vagy jogszabályi kötelezettségen alapul.

5. A kezelt adatok köre:

A személyes adatok köre a következőkre terjed ki:

Hírlevél: feliratkozás: keresztnév, e-mail cím;

Jelentkezés tréningre, konzultációra, tanácsadásra: név, e-mail cím, telefonszám, postacím, számlázási cím, vállalkozás esetén adószám.   

On-line szövegértési teszt: keresztnév, e-mail cím, teszt elvégzésének ideje és a kérdésekre adott válaszok (a kiértékeléshez, illetve az eredmények elküldéséhez).

A honlapon való böngészéshez személyes adatok megadása nem szükséges, azonban a honlap cookie-kat (sütik) használ, ezek viszont nem tartalmaznak személyes adatokat.

A honlapon keresztül megadott információkat az Adatkezelő nem továbbítja harmadik fél számára, kivéve az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítésének esetét, valamint bizonyos adatok vonatkozásában a 7. pontban részletezett, a honlap üzemeltetésében és a szolgáltatások biztosításában közreműködő (adatfeldolgozó) partnereket.

A felnőttképzési törvény által szabályozott képzésekre vonatkozóan a jelentkezők egyéb személyes adatainak kezelését is előírhatják a vonatkozó jogszabályok.

6. Az adatkezelés időtartama:

A személyes adatok kezelése az adat közlésének időpontjától az adatnak az Adatkezelő általi törléséig tart. Hírlevél-feliratkozók és tréning-jelentkezők esetében az adatok kezelése a hozzájárulás visszavonásáig, azaz a regisztráció törléséig tart. A felhasználó bármikor kérheti regisztrációja törlését, ebben az esetben az Adatkezelő a törlési igény beérkezésétől számított lehető legrövidebb időn belül gondoskodik az adatok törléséről (ld. a 10. pontot).

7. A lehetséges adatkezelők személye:

Az Adatkezelő munkatársai, akikre minden esetben vonatkozik a jelen Adatkezelési Tájékoztató.

Ezen túlmenően az Adatkezelő adatfeldolgozóként a következő partnerek szolgáltatásait veszi igénybe:

8. Adatbiztonsági intézkedések:

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat bizalmasan kezeli és minden tőle telhetőt megtesz azok védelmének biztosítása érdekében. 

A honlap más honlapokra, internetes közösségi portálokra mutató hivatkozásokat is tartalmazhat, melyekre a jelen Adatkezelési Tájékoztató hatálya nem terjed ki, és az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal a hivatkozott, de nem általa üzemeltetett honlapok adatkezelésére vonatkozóan. A kezelt adatokat az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók ismerhetik meg, az adatkezelő nem adja át az adatokat olyan harmadik félnek, amely nem rendelkezik az adatok megismeréséhez szükséges jogosultsággal.

9. Jelen Adatkezelési Tájékoztató módosításának lehetősége

Az Adatkezelő a jelen Adatkezelési Tájékoztatót folyamatosan felülvizsgálja és aktualizálja, és azt a felhasználóknak az Adatkezelési Tájékoztató weboldalon való közzétételével történő előzetes értesítése mellett, egyoldalúan bármikor módosíthatja. A módosítás a weboldalon való közzététel napjával hatályos.

A felhasználó a weboldalon hozzáférhető szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával kifejezetten elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatót.

10. Tájékoztatás a felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogairól

Személyes adataik kezeléséről a felhasználók bármikor tájékoztatást kérhetnek az Adatkezelőtől. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az címre kell eljuttatni. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb 30 napon belül írásban megadni a kért tájékoztatást. Ugyanez az ügymenet vonatkozik a felhasználó adatainak helyesbítésére, módosítására is.

A felhasználó jogosult továbbá kérni az Adatkezelőtől – a kötelező adatkezelés eseteinek kivételével – személyes adatainak törlését vagy zárolását.  A felhasználó saját személyes adatainak törlésére, zárolására, illetve helyesbítésére vonatkozó igényét az e-mail címen nyújthatja be. Ugyanitt teheti fel az Adatkezelő adatvédelmi gyakorlatával kapcsolatos esetleges kérdéseit, észrevételeit is.

A kiküldött hírlevelek minden esetben tartalmazzák a leiratkozási linket. Ha az adatkezelési hozzájárulás visszavonása kifejezetten csak a hírlevél kiküldésére vonatkozik, akkor az egyéb szolgáltatások nyújtása érdekében az Adatkezelő jogosult a felhasználó adatait továbbra is kezelni.

A felhasználó a személyes adatainak kezelésével összefüggő jogainak megsértése esetén az illetékes adatvédelmi hatóság vizsgálatát kezdeményezheti, vagy bírósághoz fordulhat. Magyarországon az illetékes adatvédelmi hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, ).