fu.jpgAz Improved Reading németországi központja 2002 óta a Berlini Szabadegyetemmel (Freie Universität Berlin) közösen szervez olvasásfejlesztő tréningeket.  A kurzusokat követően az eredményeket statisztikailag kiértékelik. Az első nyolc kurzus 86 résztvevőjének eredményei az interneten is hozzáférhetők.

A tudományos kiértékelés az alábbiakban foglalható össze:

Az elemzésből kiderül, hogy az olvasási készségeknek az Improved Reading kurzus révén elért javulása mérhetőnek, jelentős mértékűnek és tartósnak bizonyult. A résztvevők által dokumentált fejlődést tekintve elmondható, hogy az olvasási sebesség és a szövegértés által befolyásolt ún. effektív olvasási hatékonyságuk (ERR) jelentősen javult. A fejlődés mértéke az egyes kurzusok során a 2,6-szoros és a 4,1-szeres között változott, átlagosan 3,4-szeres értéket mutatva. A kurzusonként 327 és 470 közötti ERR-értékekkel elért olvasási teljesítmények 3-4-szeresen meghaladják az átlagos mutatókat.

A résztvevők átlagos véleménye nagyon jó volt a tanfolyamról, 85%-uk másoknak is ajánlaná a tréninget.

A tréning eredményességének megítéléséhez fontos adalékot nyújt a kurzust elvégzők olvasási képességeinek összehasonlítása a nem-résztvevőkével. Ebből kiderül, hogy a tréninget elvégzettek a különböző nehézségű szövegeket a többieknél átlagosan másfél-kétszer hatékonyabban olvassák el.